More Website Templates @ TemplateMonster.com | Zerotheme.com

KURS DLA INSTRUKTORÓW I PRZEWODNIKÓW PSÓW

Z myślą o osobach pragnących pogłębiać swoją wiedzę na temat psich zachowań i doskonalić swoje umiejętności w szkoleniu czworonogów szkoła ABC organizuje kursy instruktorskie. Poszerzenie znajomości psiej psychiki i fizjologii, poznanie sposobów pracy innych trenerów, odświeżenie spojrzenia na metody szkoleniowe przyda się nie tylko profesjonalnym treserom – zawodowi Przewodnicy psów, na co dzień wykorzystujący zmysły i fizyczną sprawność swoich podopiecznych w pracy (pracownicy agencji ochrony, strażacy, policjanci, wojskowi) również mogą skorzystać na poznaniu wiedzy przekazywanej przez współpracujących z ABC specjalistów; uczestniczenie w zajęciach instruktorskich proponujemy także tym właścicielom psów, którzy niekoniecznie chcą się zawodowo zajmować szkoleniem zwierząt, ale pragną jeszcze lepiej poznać swoich podopiecznych. Wiedza przekazywana podczas kursu przyda się również tym osobom, które ze względu na rodzaj swojej pracy mają codzienny kontakt z obcymi psami – umiejętność oceny sytuacji, psich zachowań i charakterów, możliwość fachowego rozwiązywania narastających pomiędzy psami (lub psami i ludźmi) konfliktów przyda się w codziennych obowiązkach wypełnianych przez pracowników hoteli dla zwierząt, schronisk, gabinetów weterynaryjnych, a nawet w służbie straży miejskiej.

Zajęcia odbywają się w weekendy. Kurs trwa 6 mc.
Koszt kursu – 2400 zł. Płatny w 6 ratach po 400 PLN/mc .
Osobom z dalszych okolic możemy polecić miejsca noclegowe w pobliżu terenu szkoły ABC.
Zakres kursu składa się z modułów:
Dział I - Behawior
(Piotr Lisiecki, mgr Katarzyna Kokocińska)

1. Filogeneza psa:
- droga od wilka do psa,
- wpływ człowieka na powstawanie różnych typów psów,
- grupy psów i różnice pomiędzy nimi,
2. Ontogeneza psa:
- poszczególne stadia rozwoju psa,
- wpływ człowieka na rozwój psa.
3. Etologia psa i teoria behawioralna:
- zachowania wewnątrzgatunkowe,
- rozumienie zachowań społecznych i wykorzystywanie ich w wychowaniu psa.
4. Teoria dominacji.
5. Wzmocnienie pozytywne, wzmocnienie negatywne, wygaszanie w wychowaniu i szkoleniu psa.
6. Metody szkoleniowe - efekty:
- metoda tradycyjna,
- metoda motywacyjna,
- metoda wyłącznie pozytywna,
- łączenie metod.
7. Mowa ciała i werbalność.
8. Przewodnictwo i sposoby jego uzyskania.
9. Cechy Przewodnika.
10. Psychologia psa:
- pamięć filogenetyczna,
- odruch orientacyjny,
- sposób kojarzenia psa,
- proces nauki.
11. Problemy behawioralne:
- przyczyny powstawania problemów behawioralnych,
- rozwiazywanie problemów behawioralnych.
12. System pracy z psem.

Dział II – praktyka
(Piotr Lisiecki, mgr Katarzyna Kokocińska)

1. Praca z psem (własnym lub udostępnionym przez szkołę),
2. Praca z Przewodnikiem i Jego psem.
3. Praca z grupą ludzi i ich psami.

Dział III – komunikacja społeczna
(mgr Izabela Wandycz)

1. Wprowadzenie do psychologii społecznej i teorii komunikacji.
2. Nadawca – przekaz/przekaźnik – odbiorca.
3. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
4. Reguły społeczne a wywieranie wpływu.
5. Odległość interpersonalna a zachowanie.

Dział IV – weterynaria
(mgr Katarzyna Kokocińska)

1. Budowa anatomiczna psa.
2. Sterylizacja i kastracja – wpływ na zachowanie i szkolenie.
3. Żywienie psa.
4. Profilaktyka i pielęgnacja.
5. Pierwsza pomoc.
6. Rozpoznawanie chorób wykluczających udział w szkoleniu.

Dział V- prawo i ogólne wiadomości kynologiczne
(mgr Katarzyna Kokocińska)

1. Odpowiedzialność prawna.
2. Pasy agresywne.
3. Prawo miejskie.
4. PKP.
5. PKS.
6. MPK.
7. Związek Kynologiczny w Polsce.
8. Grupy FCI.
9. Wystawy.
10. Zawody.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele przez okres 6-ciu miesięcy. Koszt kursu 2.400,00 zł. Płatność zostaje rozłożona na sześć comiesięcznych rat w wysokości 400,00 zł. Kurs kończy się egzaminem ustnym z I, III, IV i V działu oraz sprawdzeniem praktycznych umiejętności z działu II, aby zaliczyć całość z poszczególnych etapów należy uzyskać min. 70% punktów.

…już ponad 2500 poprawnie wyszkolonych i podporządkowanych psów, serdecznie zapraszamy